Swayo Digital Medya Ltd Logo AnimationYükleniyor...

Operatör Sözleşmesi

Uygulamanın Operatörü: Swayo Digital Medya Ltd. Şti. işletmesidir. Hosting (Servis Sağlayıcı Hizmeti) SwissConcept tarafından sağlanacaktır.


 1. Uygulama Kapsamı ve Geçerlilik Alanı

  Bu hüküm ve koşullar, Swayo Digital Medya Ltd. Şti. (bundan böyle Swayo olarak anılacaktır) ile Swayo’nun hosting hizmetlerini kullanan müşteri arasındaki yasal ilişkiyi düzenler. Bu anlaşma, her ProWeb teklifinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

 2. Sözleşme Akdi

  Swayo’nun hosting hizmetleri ve tekliflerinin kullanımına ilişkin sözleşme; çevrimiçi form veya imzalı bir sözleşmenin gönderildiği anda yürürlüğe girer. Siparişte yanlış bilgi olması durumunda, müşteri meydana gelebilecek her türlü zarar, para cezası veya tazminattan sorumludur. Ayrıca, Swayo bir siparişi sebep göstermeden reddetme hakkına sahiptir.

 3. Teklif ve Fiyatlar

  1. Sadece Swayo’nun web sitesinde yayınlanan güncel fiyatlar geçerlidir. Swayo, herhangi bir zamanda haber verme yükümlülüğü olmaksızın serbestçe fiyatları değiştirebilir ve güncelleyebilir. Aksi belirtilmedikçe, bu tür değişiklik ve güncellemeler derhal yürürlüğe girer. Bu tür yeniliklerden haberdar olmak, müşterinin sorumluluğundadır.

  2. Mevcut hesaplar için, bu tür bir değişiklik, ancak sözleşmenin uzatılması durumunda yürürlüğe girecektir.

 4. Alan Adı Rezervasyonu

  1. Talep üzerine, sözleşme yapıldıktan sonra Swayo, COM / NET / ORG / BIZ ve INFO alan adları için ve SWITCH veya ilgili kayıt kuruluşundan istenen alan adı için başvuruda bulunacaktır. Ancak Swayo, istenen alan adının kayıt ofisi tarafından müşteriye atanacağını garanti edemez. Başvurusu yapılmış bir alan adı daha önce alınmışsa, müşteri başka bir alan adı seçebilir. Alan adı kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra alan adını değiştirmek artık mümkün değildir. Swayo, sipariş edilen herhangi bir alan adı için müşteriye "para iade" garantisi vermek zorunda değildir.

  2. Müşteri, Swayo tarafından kaydedilen tüm alan adlarının sahibi olarak kaydedilir ve bu nedenle herhangi bir zamanda başka bir sağlayıcıya geçebilir.

  3. Swayo tarafından yapılan alan adı kayıt işlemleri, yayınlanan fiyatlara göre faturalandırılır.

 5. Ödeme Koşulları

  1. Fatura karşılığında 10 gün içerisinde yeni bir hesap oluşturulur. Swayo, sipariş için ödenmesi gereken tutarın ödenmemesi durumunda müşteriye karşı yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Yasal ödeme süresi sona erdikten sonra ve hesap devre dışı bırakılmadan önce Swayo, müşteriye bir ödeme hatırlatma yazısı gönderir. Swayo'nun müşteriye ödeme hatırlatma yazısı göndermesinnden 7 gün sonra herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, hesap devre dışı bırakılır.

  2. Mevcut hesaplar için ise, 20 günlük genel bir ödeme süresi geçerlidir. Mevcut hesaplar için faturalandırma, genellikle sözleşmenin sona ermesinden bir ay önce gerçekleştirilir. Ödemede gecikme olması durumunda, bir ödeme hatırlatma yazısı gönderilir. Sözleşme süresinin sonunda ödeme yapılmamışsa, hesap derhal bloke edilebilir. Olası bir yeniden hesap etkinleştirme için Swayo bir ücret talep etme hakkına sahiptir.

  3. Swayo, genellikle hesapları, içerikleri de dahil olmak üzere, ödeme süresi sona erdikten sonra silmeye yetkilidir.

  4. Ödeme hatırlatma yazıları, sözleşmede geçen müşteri adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya noter kanalıyla yapılabileceği gibi; yine sözleşmede belirtilen müşteriye ait mail adreslerine yapılacak bildirimler de geçerli sayılacaktır.

 6. Sözleşme Süresi ve Fesih

  1. Müşteri, sözleşme süresinin bitiminden 30 gün öncesine kadar fesih bildiriminde bulunmamış ise sözleşme kendiliğinden 1 yıl daha uzar. Fesih bildirimi, yazılı olarak internette yayınlanan adrese yapılmalıdır (sözleşmenin e-posta yolu ile feshi mümkün değildir). Swayo, her zaman sözleşmeyi bildirimsiz feshetme hakkına sahiptir.

  2. Sözleşmenin süresi fark etmeksizin müşteri, ödenen ücretleri geri alma hakkına sahip değildir.

 7. Swayo’dan Hizmetler

  Swayo, teklife dahil olan tüm hizmetlerin (Swayo web sitesindeki teklif açıklamalarına göre) ödeme yapılan sözleşme süresi boyunca kullanılabileceğini garanti eder. Swayo, belirli teklifler ve seçeneklerin sunucu kararlılığını olumsuz etkilemesi veya ticari iyileştirmeler yapılmasının gerekmesi halinde, hizmetlerin kapsamını her zaman değiştirebilir.

 8. Müşterinin Sorumlulukları

  1. Müşteri, kendisinin veya hesabı aracılığıyla üçüncü bir kişinin, Swayo’dan sözleşme ile almak istediği hizmet ve ürünlerin, hukuka ve sözleşmeye uygun olarak kullanılmasını sağlamalıdır. Web hostinginin kişisel kullanım için tasarlanmış olması nedeniyle, bu ürün aracılığıyla yönetilen alan adlarının büyük çoğunluğu, müşteriye ait olmalıdır. İlgili web sitelerin içeriği hakkında özel hükümler geçerlidir. Swayo, erotik veya pornografik, ırkçı, cinsiyetçi, dağıtım yasasını ve telif hakkını ihlal eden içeriği yasaklar. Pornografik içerik tanımına, yetişkinlere yönelik siteler ve ayrıca bu tür içeriklere referanslar ve hatta banner reklamlar dahildir.

  2. Ayrıca, spam gönderme, trolleme, posta bombalama, indirme arşivleri, aşırı kötü amaçlı listeler, oyun öykünücülerinin veya ROM'ların, IRC'nin, botların depolanması yasaktır.

  3. Yasaklanmış içerik ihlali ya da cezalandırılabilecek diğer her türlü programın kullanılması veya bu tarz faaliyetlerde bulunulması halinde Swayo, önceden haber vermeksizin hesabı derhal iptal edebilir, tüm verileri silebilir. Swayo’nun, yasaklanmış içerik ihlali ile alakalı hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. İhlal ve aykırı kullanım ile ilgili her türlü sorumluluk müşteriye aittir.

 9. Veri Yedekleme

  Müşteri, kaydedilen verilerin yedeklenmesinden sorumludur. Veri kaybı durumunda müşteri kendi yedek kopyalarını kullanmakla yükümlüdür. Swayo, düzenli yedeklemeler oluştursa da, müşteri tarafından bu yedeklemelerin kullanımı talep edilemez. Swayo, kaybolan verileri geri yüklerse, masraflar için uygun bir ücret talep edebilir. Ayrıca Swayo’nun, verilerin silinmesi ile alakalı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 10. Sorumluluk

  1. Müşterinin hesabını kullanarak güvenliğini sağladığı, yayınladığı veya gerçekleştirdiği veriler ve eylemler hakkında, Swayo sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, münhasıran müşteriye aittir. Müşteri, hesabını veya bir kısmını üçüncü şahıslara ücretli veya ücretsiz olarak devrederse, doğacak sorumluluk müşteriye aittir.

  2. Swayo, planlı bakım çalışmaları veya diğer planlı iş kesintileri ile alakalı, müşteriye önceden bilgilendirme yapabilir. Ancak Swayo’nun, bakım çalışmaları, arıza giderme veya mücbir sebepler vb. sebeplerle işin kesintiye uğraması nedeniyle oluşan veya oluşabilecek hasarlar, cezalar, para cezaları, tazminat talepleri, kayıp karlar veya siparişler ve diğer talepler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 11. Tebligat

  Swayo ve müşterinin bu sözleşmede mevcut adresleri, resmi tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde, bu adresler tebligat adresi olarak geçerliliğini sürdürür.

 12. Nihai Hükümler

  1. Bu hüküm ve koşullardan kaynaklı ihtilaf doğması halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  2. Bu hüküm ve koşulların münferit hükümleri etkisiz/geçersiz kalırsa, sözleşme ve diğer tüm maddelerin geçerliliği etkilenmeden kalacaktır. Geçersiz olan madde hükmü ise, sözleşmede yer alma amacına en yakın düzenleme ile değiştirilecektir.