Swayo Digital Medya Ltd Logo AnimationYükleniyor...

Verileriniz Bizim İçin Önemlidir

Web sitemiz genellikle kişisel veri girişi olmaksızın kullanılabilir. Web sitemizde kişisel verilerin (örneğin isim, adres veya e-posta adresi) toplanması, mümkün olduğunca gönüllü olarak yapılır. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi bizim için çok önemlidir. Bu bilgileri dikkatli bir şekilde saklayacağımıza güvenebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) uygun şekilde toplanmasından, işlenmesinden, iletilmesinden, saklanmasından ve korunmasından sorumluyuz. Bu rıza, iptal beyanından itibaren hüküm doğurmak üzere herhangi bir zamanda kısıtlanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

Veri İşlemeden Sorumlu Kişi/Kuruluş:
Swayo Digital Medya Ltd
Ahmet Yesevi Mahallesi
Sanayi Caddesi 519
YILDIZ PLAZA Nilüfer
16140 Bursa
TR

Email: [email protected]


 1. Veri güvenliği

  Bu hükümlere konu olan kişisel veriler, KVKK kapsamındadır.

  Kişisel veriler; belirli veya tanımlanabilir bir gerçek kişinin, kişisel veya fiili durumları hakkında bireysel bilgiler, yani ad, konum verileri, kimlik numarası, meslek, cinsiyet, yaş vb. gibi kişisel bilgilerdir.

  Bir bireye kolayca atanamayan yetersiz bilgiler (örneğin, istatistikler) hakkında bu hükümler geçerli değildir.

 2. Kişisel verilerin işlenmesi

  Hizmetlerimizin sağlanması, malların ve bilgi materyallerinin gönderilmesi veya bireysel soruları yanıtlamak için kişisel verilerinize ihtiyacımız olabilir. Verileriniz, yalnızca bir hizmetin sağlanması için gerekli olduğu sürece toplanacak veya saklanacaktır.

  Verileriniz, sözleşmenin ifası için KVKK Madde 5/2-c uyarınca işlenecektir. Sözleşmenin konusu, web sitemizde veya diğer satış kanalları aracılığıyla bizimle kurduğunuz sözleşme ilişkisidir.

  Verileriniz ayrıca KVKK Madde 5/2-f hükmüne uygun olarak meşru menfaatlerimiz dâhilinde işlenecektir. Bunlar, ürün ve hizmetleri iyileştirmek, teklifin performansını izlemek ve iyileştirmek, ayrıca yasa dışı faaliyetleri tespit etmek, önlemek veya ortadan kaldırmaktır.

  Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülükler yerine getirildikten sonra, verilerin herhangi bir şekilde daha fazla kullanılmasını açıkça kabul etmediğiniz sürece ve KVKK’nun 4. Maddesinin 2. Fıkrasının (d) bendi uyarınca, verileriniz önceden tanımlanmış bir süre sonunda silinecektir. Vergi ve ticaret hukukunda yer alan saklama ve belgeleme sürelerinin, tanımlanan süreden daha uzun olması halinde, verileriniz, yasalarda belirtilen sürelerin bitimine kadar saklanacaktır.

  Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara ileteceğiz:

  KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınızı verdiğinizde KVKK madde 8/2 uyarınca kişisel verilerin aktarımı için onay gerektirmeyen hallerde ve kanunlarda öngörülen hâllerde KVKK madde 8/3 uyarınca yasal bir zorunluluk olması durumunda
 3. Bilgilendirme, Düzeltme, Silme, Engelleme, Onay Verme

  Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK madde 11 uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK 7'nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Hizmetlerimizle bağlantılı olarak onay vermeniz istenirse, sözleşmeyi imzalayarak veya uygun onay kutusuna tıklayarak onay verebilirsiniz. Bunu yaparak, kişisel verilerinizi uygun şekilde toplayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz. Elbette, tarafınıza sunulan hizmetlerin dayanağı olan onayınızı, yasal bir engel bulunmadığı takdirde, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, ancak başlangıçta belirtilen adrese yazılı olarak yapıldığında sonuç doğurur.

 4. Çerezler

  Çerezlerin yardımıyla web sitemizi ziyaret edenlerin web sitemizi kullanmasını kolaylaştırıyoruz ve gezinmeyi onlar için daha keyifli ve anlamlı hale getirebiliyoruz. Çerezler, bu avantajları sağlamanın yaygın bir yöntemi olup; web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda, web tarayıcınızın bilgisayarınızın sabit diskine otomatik olarak kaydettiği bilgi dosyalarıdır.

  Tarayıcıda güvenlik ayarlarınızı kendiniz yönetebilir ve böylece kullandığımız çerezleri engelleyebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz, bu durumda bazı hizmetler artık tarafımızca tam olarak sunulamayabilir.

 5. İzleme ve Analiz Araçları / Sosyal Medya

  Dijital tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıcılardan (örneğin; Google Analitikleri vb.) alınanlar da dahil olmak üzere, çeşitli yaygın sistemler kullanılarak ölçülür ve değerlendirilir. Bu ölçümler anonim olarak yapılabileceği gibi kişisel olarak da gerçekleştirilebilir. Toplanan verilerin, bu tür teknik sistemlerin tarafımızca veya üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından işlenmesi amacıyla, yurtdışındaki üçüncü taraflara iletilmesi mümkündür.

 6. Profil Oluşturma / Otomatik Kararlar

  Profil oluşturma veya otomatik karar verme teknikleri kullanmıyoruz. Bu prosedürü münferit durumlarda kullanmamız halinde, yasal zorunluluk kapsamında ayrıca bilgilendirileceksiniz.

 7. Üçüncü Taraf Teklifleri / Sosyal Medyanın Entegrasyonu

  Dijital tekliflerimiz; örneğin Facebook, Twitter vb. gibi üçüncü taraf sosyal ağlara eklentiler entegre ederek, çeşitli şekillerde üçüncü tarafların işlevleri ve sistemleri ile ağ oluşturur. Bu üçüncü taraf sosyal ağlarda yer alan bir kullanıcı hesabınız varsa, dijital tekliflerimiz sizin için de geçerli ve mümkün olabilir. Dijital tekliflerimizin kullanımını ölçünüz ve değerlendiriniz. IP adresi, tarayıcı ayarları ve diğer parametreler gibi ek kişisel veriler, üçüncü taraf sosyal ağlara iletilebilir ve orada saklanabilir. Üçüncü şahıslar tarafından toplanan bu tür kişisel verilerin, üçüncü şahısların kullanımı üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz. Ayrıca, bu üçüncü taraf sağlayıcılara, bahsedilen şekilde hangi verilerin iletildiği, işlendiği ve ne şekilde kullanıldığı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır.

  Sosyal medya eklentilerinin kullanımı, şirketimizin daha iyi tanınmasına hizmet etmektedir. Veri koruma uyumlu işletimin sorumluluğunun, ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından garanti edilmesi gerekmekte olup; Swayo’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 8. E-posta ile iletişim

  İlgili postalarda açıklandığı gibi e-postaların alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilir veya bu pazarlama hizmetinin türünü ve kapsamını ayarlayabilirsiniz.

 9. Diğer web sitelerine bağlantılar

  Web sitemiz, tarafımızca işletilmeyen veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine köprüler içerebilir. Bu hususta, Swayo’nun hiçbir anlamda sorumluluğundan bahsedilemez.