Swayo Digital Medya Ltd Logo AnimationYükleniyor...

Bu web sitesini oluşturan firma

Swayo Digital Medya Ltd
Ahmet Yesevi Mahallesi
Sanayi Caddesi 519
YILDIZ PLAZA Nilüfer
16140 Bursa
TR

Phone: +90 224 532 16 49
[email protected]

Vergi Numarası Türkiye: 7810923942

Hizmet Sözleşmesi

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerlidir
 1. Uygulama ve Geçerlilik Alanı

  1. Bu hüküm ve koşullar, Swayo ile müşteri arasındaki her sözleşmenin bir parçasıdır.Sözleşmede bilgileri girilen firma bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır.

  2. Müşteri, bir teklif sunarak veya hizmet sipariş ederek veya bir teklif veya hizmetten yararlanarak bu hüküm ve koşulları istisnasız olarak kabul eder.

  3. Genel hüküm ve koşullarda yapılan değişiklikler ve/veya eklemeler, www.swayo.digital altında adresinde çevrimiçi olarak yayınlandıkları anda yürürlüğe girer.

 2. Sözleşme Başlangıcı ve Sözleşme Süresi

  1. Sözleşme, yeni veya mevcut bir hizmet için sipariş verilmesinden hemen sonra yürürlüğe girer.

  2. Müşteri, imzası veya depozitonun havalesi ile tüm sözleşme şartlarını tanır ve kabul eder.

  3. ProWeb hizmetleri için minimum üç yıllık bir sözleşme süresi geçerlidir. Ayrı olarak düzenlenen tüm siparişler veya hizmetler bu kuralın dışındadır.

  4. Müşterinin talebi üzerine sözleşmenin erken feshi durumunda peşin ödenen ücretler, Swayo uhdesinde kalır.

 3. Sözleşme Yenileme, Sözleşme Feshi, İptal

  1. Bu sözleşmeler, fesih bildirimi yapılmadığı takdirde otomatik olarak bir yıl daha uzatılır.

  2. Sözleşme, iki taraftan birinin yasal süreye uyarak yapacağı fesih bildirimi ile sona erer.

  3. Bildirim, kullanılan hizmetin (abonelik) sona erme tarihinden 3 ay önce yapılmalıdır.

  4. Swayo, sözleşme koşullarından birine uyulmaması durumunda, sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın derhal feshetme ve tüm hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.

  5. Müşteri sözleşmeyi iptal etmek isterse, bu ancak proje henüz başlamadığı sürece mümkündür.

  6. İptal durumunda toplam tutarın %40'ı kadar iptal ve işlem ücreti alınır.

 4. Hizmetler

  1. Swayo, tüm tekliflerin ve seçeneklerin hizmet kapsamını herhangi bir zamanda değiştirebilir.

  2. 2. Hizmetler; dijital kavramların planlanması ve uygulanması, uygulama geliştirme ve çevrimiçi pazarlama stratejileri, iletişim hizmetleri, çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım için web siteleri ve web barındırma sağlanması işlemlerini içerir.

 5. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri

  1. İş birliği - Müşteri, Swayo'nun istenen hizmetleri en iyi şekilde sunabilmesi için yardım sağlamayı ve sabit sürelere bağlı kalmayı taahhüt eder. Farklı bir proje takvimi olmadığı ve söz konusu projeye ekleme olmadığı sürece, 100’000 TL’ye kadar olan siparişler için maksimum proje süresi 3 aydır, aksi takdirde hizmetler faturalandırılır ve her ek ay için ek iş için %10 ek ücret alınır. Aynısı gerekli değişiklikler yapılarak maksimum 6 aylık proje süresi için 100.000 TL üzerindeki siparişler için de geçerlidir.

  2. Müşteri, Swayo’ya teslim ettiği her türlü bilgi ve belge üzerinde kullanım hakkı için ilgili meşruiyete sahiptir. Müşteri tarafından teslim edilen datalarla alakalı kullanım sonucu doğabilecek hak kayıpları ve/veya hak zedelenmesi gibi zararlardan Swayo sorumlu tutulamaz.

  3. Müşteri, data, bilgi ve belgeleri Swayo’ya gönderdikten sonra, Swayo yapılan işle ilgili olmak üzere her türlü kullanım hakkına sahiptir. Müşteri gönderdiği datalardaki bilgilerin doğruluğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Yapmak istediği değişiklik ve düzeltme önerilerini ise 10 gün öncesinde Swayo’ya iletmelidir.

 6. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

  1. Müşteri, sözleşmenin akdedilmesiyle birlikte, imza veya kabul anında teklifte belirtilen fiyatları kabul etmiş sayılır.

  2. swayo.digital altında örnek paketler çevrimiçi yayınlanmaktadır. Bunlar yalnızca yol gösterme amaçlı olup, bunların fiyatı ve kapsamı, hizmet ve ürünlerin türüne ve boyutuna bağlı olarak değişebilir.

  3. Swayo, fiyatları ve teklifleri herhangi bir zamanda güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

  4. Yayınlanan fiyatlar yeni yapılan sözleşmeler için o anda hüküm doğurur. Sözleşme yenilemelerde, güncel fiyatlar esas alınır.

  5. Fiyatlarımıza, KDV dahil değildir.

  6. Taslaklar ve nihai ürünler, kullanım haklarının verilmesi ile birlikte tek tip bir hizmet oluşturur. Tasarım hizmetleri için ücretlendirme, Swayo tarafından serbestçe belirlenir.

  7. Kullanım hakkı tanınmaz ve sadece taslaklar ve/veya nihai ürünler teslim edilirse kullanım ücreti talep edilmez.

  8. Swayo tarafından müşteriye teslim edilen ve kullanım hakkı tanınmayan taslaklar, teslim edildiğinde veya sonraki bir zaman diliminde kullanılması halinde; Swayo, geriye dönük olarak faturalandırma ile kullanım ücretini tahsil etme veya kullanım ücreti ile başlangıçta taslak için ödenen ücret arasındaki farkı talep etme hakkına sahiptir.

  9. Swayo tarafından müşteri için sağlanan taslakların hazırlanması gibi tüm faaliyet ve hizmetler, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ücrete tabidir.

  10. Ücret, işin teslimi ile birlikte ve kesintisiz olarak ödenir. Sipariş edilen iş kısım kısım kabul edilirse, her kısım için sipariş kabul edildiğinde o kısma karşılık gelen ücreti ödenir. Bir sipariş, uzun bir süreyi kapsıyorsa veya avans ödemeleri gerektiriyorsa, iş gereği Swayo’ya makul avans ödemeleri yapılmalıdır.

 7. Ödeme Gecikmesi ve İhtar

  1. Fatura tutarı, fatura tarihinden itibaren (düzenli ödeme süresi) en geç 20 gün içinde eksiksiz ve herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecektir.

  2. Ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa, 10 gün içinde bir ödeme hatırlatma yazısı gönderilir ve ödeme için 7 gün süre verilir, ödeme yapılmadığı takdirde ikinci hatırlatma yapılır ve 5 gün ödeme süresi verilir, müşteri tarafından yine de ödeme yapılmadığı takdirde Swayo’nun yasal yollara başvurma hakkı doğar.

  3. Swayo, yapılan iş karşılığı tahakkuk eden ücretleri ve gerekirse yargılama gideri, masraf ve vekalet ücretleri de dahil olmak üzere tüm masraflarını talep edebilir.

  4. Swayo tarafından sunulan bir hizmetin kullanımını içeren sözleşmelerde, vadesi 40 günden fazla olan ödenmemiş bir fatura olması durumunda tüm müşteri hesabı ve kullanılan hizmetler bloke edilecektir. 1’200TL tutarında bir blokaj tahsil edilecektir.

  5. Blokaj borcu ortadan kaldırmaz.

  6. Müşteri, hesabında blokaj varsa ve bu blokajı iptal ettirmek isterse, bloke ücretinin iki katı tutarında ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 8. Telif Hakkı ve Kullanım Hakları

  1. Swayo’ya verilen her sipariş, eser kullanım hakkını içeren bir telif hakkı sözleşmesidir.

  2. Tüm taslaklar, eskizler, şablonlar ve nihai ürünler telif hakkı yasasına tabidir.

  3. Taslaklar ve nihai ürünler, Swayo'nun açık izni olmaksızın ne orijinalde ne de reprodüksiyonda değiştirilemez, herhangi bir parça taklit dahi edilemez. Swayo, bu hükmün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde, kararlaştırılan ücretin iki katı tutarında bir cezai şart talep etme hakkına sahiptir. Bir ücret üzerinde anlaşmaya varılmamışsa, kılavuz olarak olağan ücretlendirme uygulanır.

  4. Swayo’nun, telif hakkı ihlali sebebiyle doğabilecek zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır. Cezai şartın ödenmesi, hukuka aykırı kullanım halini ortadan kaldırmaz. Bir anlaşmazlık durumunda müşteri, Swayo tarafından yapılan tüm yargılama giderleri, vekalet ücretlerini ve sair masrafları üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

  5. Swayo, ilgili amaç için gerekli olan kullanım haklarını müşteriye devreder. Aksi kararlaştırılmadıkça, her durumda yalnızca basit kullanım hakkı devredilir. Müşteri tarafından kullanım haklarının üçüncü şahıslara devri, ancak Swayo’nun yazılı onayı ile mümkündür.

  6. Kullanım hakları ancak ücretlerin tamamı ödendikten sonra devredilir.

  7. Swayo, kopyaların yazarı olarak adlandırılma hakkına sahiptir. Adlandırılma hakkının ihlali, Swayo’ya tazminat hakkı verir. Daha yüksek bir zarar olmadan, tazminat, işbu sözleşmede belirtilen cezai şart kadardır. Kanıt üzerine daha yüksek zararların da giderilmesi söz konusu olabilir.

  8. Swayo, eserlerini ve kopyalarını tüm ortamlarda fiziksel ve fiziksel olmayan biçimde kendi reklamını yapmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.

 9. Özel ProWeb Hükümleri

  1. Bir web sitesi için ek bir alan adı talep edilirse, bu ücretler önceden tahsil edilecektir. Kurulum ücreti 12 aylık bir süre için 2’000 TL’dir.

  2. Swayo, oluşturulan ve yayınlanan tüm web sitelerini özel olarak kurulmuş bir web sunucusunda çalıştırır. Müşteri, bir web sitesini alırken yıllık hesaplanacak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu maliyetler seçilen web paketine göre hesaplanır ve Swayo’nun web sitesinde yayınlanır.

  3. Web tasarımının faturalandırılması iki aşamada gerçekleşir. İlk ödeme, sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak olup, toplam tutarın %50'si tutarındaki bu depozito, proje başlamadan önce ödenmelidir. İkinci ödeme, web sitesinin / çevrimiçi mağazanın tamamlanmasından sonra yapılır. Burada gelecekteki web sitesinin / çevrimiçi mağazanın müşteri tarafından kontrol edilen son versiyonudur. Müşterinin kusuru, kastı ya da ihmali neticesinde doğabilecek ek ödemeler ayrıca talep edilir ve müşteri ödeme yöntemini bu maddede sayılan haliyle gerçekleştireceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

  4. Ön ödeme genellikle, web siteleri, e-posta desteği ve diğerleri için alan adları, abonelikler ve bakım sözleşmeleri gibi genişletilmiş hizmetler için geçerlidir.

 10. Özel Hizmetler, Yan ve Seyahat Giderleri

  1. Son ürünlerin yeniden işlenmesi veya değiştirilmesi, broşürlerin, çizimlerin incelenmesi veya baskıların takip edilmesi gibi özel hizmetler, harcanan zamana göre saatlik 700 TL üzerinden ücretlendirilir.

  2. Swayo, siparişi yerine getirmek ve işi tamamlamak için gerekli harici hizmetleri müşteri adına ve hesabına sipariş etme hakkına sahiptir. Müşteri, ilgili işlemleri yapabilmesi adına Swayo’ya özel yetki içeren vekaletname vermeyi kabul ve taahhüt eder.

  3. Münferit durumlarda, üçüncü şahıs hizmetleri için sözleşmeler Swayo adına ve hesabına yapılırsa, müşteri Swayo'nun sözleşmenin akdedilmesinden kaynaklanan tüm dahili yükümlülüklerini ödemeyi taahhüt eder. Bu, özellikle şunları içerir: Kutuların devralınması.

  4. Modellerin, fotoğrafların, ara çekimlerin, reprodüksiyonların, dizgilerin ve baskıların vb. üretimi için özel malzemeler başta olmak üzere teknik yardımcı maliyetler için yapılan harcamalar müşteri tarafından karşılanacaktır.

  5. Siparişle bağlantılı olarak üstlenilen ve müşteri ile kararlaştırılan seyahatler için Swayo tarafından sarf edilen seyahat masrafları, müşteri tarafından karşılanacaktır.

 11. Ünvanın Korunması

  1. Taslaklar ve son çizimlerin kullanım hakları verilir, ancak mülkiyet haklarının devri yapılmaz.

  2. Bu nedenle orijinaller, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından makul bir süre sonra hasarsız olarak Swayo’ya iade edilmelidir.

  3. Hasar veya kayıp durumunda, orijinalleri geri yüklemek için gerekli olan masrafları müşteri ödemek zorundadır. İşin ve şablonların gönderimi müşterinin hesabına gerçekleştirilir.

  4. Swayo, bilgisayarda oluşturulan dosyaları veya düzenleri müşteriye teslim etmek zorunda değildir. Müşteri bilgisayar verilerinin teslim edilmesini isterse, bunun ayrıca kararlaştırılması ve ücretinin ödenmesi gerekir. Swayo bilgisayar dosyalarını müşteriye sunmuşsa, bunlar yalnızca Swayo’nun önceden yazılı onayı ile değiştirilebilir.

 12. Düzeltme, Üretim İzleme ve Belge Örnekleri

  1. Düzeltme içeren örnekler, çoğaltma yapılmadan önce Swayo’ya gönderilmelidir.

  2. Swayo tarafından üretim takibi yalnızca özel bir anlaşma temelinde gerçekleşir. Üretim takibini devralırken Swayo, kendi takdirine bağlı olarak kararlar alma ve uygun talimatları verme hakkına sahiptir. Yalnızca kusurluysa ve yalnızca kasıtlı ve ağır ihmalden dolayı oluşan zararlardan sorumludur.

 13. Sorumluluk

  1. Swayo, siparişi mümkün olan en büyük özenle yerine getirmeyi ve özellikle müşterinin bıraktığı şablonları, filmleri, teşhirleri, mizanpajları vb. özenle işlemeyi taahhüt eder. Yalnızca kasti ve ağır ihmal durumunda meydana gelen zararlardan sorumludur.

  2. Swayo, çalışanlarını dikkatli bir şekilde seçmeyi ve yönlendirmeyi taahhüt eder. Ayrıca, çalışanlarının vekâleten yapacağı işlerde Swayo’nun sorumluluğundan bahsedilemez.

  3. Swayo, çalışmanın rekabet hukuku ve ticari marka hukuku kapsamında kabul edilebilirliği ve tescil edilebilirliği konusunda sorumlu değildir.

  4. Yapılan işe ilişkin, yorum, değiştirme ya da düzeltme talebi, işin tesliminden itibaren 14 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Bu süre geçtikten sonra eser, tam ve hatasız olarak kabul edilmiş sayılır.

  5. Swayo tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı müşterinin kendi sorumluluğundadır. Swayo, dosyalarının veya diğer bilgilerin internette sağlanması veya aktarılması nedeniyle müşterinin maruz kaldığı zararlardan sorumlu değildir.

  6. Swayo, teknik sorunlar, sunucu arızası, veri kaybı, aktarım hataları, veri güvensizliği veya diğer nedenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

  7. Swayo, kar kaybından veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  8. Swayo, üçüncü şahısların zarar görmesinden veya kötüye kullanılmasından sorumlu değildir.

  9. Swayo, dahili ağdaki veya diğer ağ operatörlerinin telekomünikasyon ağındaki ve internetteki güvenlik eksiklikleri ve operasyonel arızalardan sorumlu tutulamaz.

  10. Sipariş kapsamında tasarım Swayo tarafından özgürce belirlenebilir.

 14. Tebligat

  1. Swayo ve müşterinin bu sözleşmede mevcut adresleri, resmi tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde, bu adresler tebligat adresi olarak geçerliliğini sürdürür.

  2. Müşteri, Swayo tarafından gelen sadece @swayo.co uzantılı mail adreslerinin geçerliliğini kabul ve taahhüt eder.

 15. Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

  1. Bu sözleşmeden kaynaklı ihtilaf doğması halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  2. İşbu sözleşme 15 ana başlık altında 69 maddeden ibaret olup; 2 nüsha halinde ve tarafların hür iradeleri ile imza altına alınmış olup, birer nüsha taraflarda kalacaktır.

Verileriniz Bizim İçin Önemlidir

Web sitemiz genellikle kişisel veri girişi olmaksızın kullanılabilir. Web sitemizde kişisel verilerin (örneğin isim, adres veya e-posta adresi) toplanması, mümkün olduğunca gönüllü olarak yapılır. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi bizim için çok önemlidir. Bu bilgileri dikkatli bir şekilde saklayacağımıza güvenebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) uygun şekilde toplanmasından, işlenmesinden, iletilmesinden, saklanmasından ve korunmasından sorumluyuz. Bu rıza, iptal beyanından itibaren hüküm doğurmak üzere herhangi bir zamanda kısıtlanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

Veri İşlemeden Sorumlu Kişi/Kuruluş:
Swayo Digital Medya Ltd
Ahmet Yesevi Mahallesi
Sanayi Caddesi 519
YILDIZ PLAZA Nilüfer
16140 Bursa
TR

Email: [email protected]


 1. Veri güvenliği

  Bu hükümlere konu olan kişisel veriler, KVKK kapsamındadır.

  Kişisel veriler; belirli veya tanımlanabilir bir gerçek kişinin, kişisel veya fiili durumları hakkında bireysel bilgiler, yani ad, konum verileri, kimlik numarası, meslek, cinsiyet, yaş vb. gibi kişisel bilgilerdir.

  Bir bireye kolayca atanamayan yetersiz bilgiler (örneğin, istatistikler) hakkında bu hükümler geçerli değildir.

 2. Kişisel verilerin işlenmesi

  Hizmetlerimizin sağlanması, malların ve bilgi materyallerinin gönderilmesi veya bireysel soruları yanıtlamak için kişisel verilerinize ihtiyacımız olabilir. Verileriniz, yalnızca bir hizmetin sağlanması için gerekli olduğu sürece toplanacak veya saklanacaktır.

  Verileriniz, sözleşmenin ifası için KVKK Madde 5/2-c uyarınca işlenecektir. Sözleşmenin konusu, web sitemizde veya diğer satış kanalları aracılığıyla bizimle kurduğunuz sözleşme ilişkisidir.

  Verileriniz ayrıca KVKK Madde 5/2-f hükmüne uygun olarak meşru menfaatlerimiz dâhilinde işlenecektir. Bunlar, ürün ve hizmetleri iyileştirmek, teklifin performansını izlemek ve iyileştirmek, ayrıca yasa dışı faaliyetleri tespit etmek, önlemek veya ortadan kaldırmaktır.

  Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülükler yerine getirildikten sonra, verilerin herhangi bir şekilde daha fazla kullanılmasını açıkça kabul etmediğiniz sürece ve KVKK’nun 4. Maddesinin 2. Fıkrasının (d) bendi uyarınca, verileriniz önceden tanımlanmış bir süre sonunda silinecektir. Vergi ve ticaret hukukunda yer alan saklama ve belgeleme sürelerinin, tanımlanan süreden daha uzun olması halinde, verileriniz, yasalarda belirtilen sürelerin bitimine kadar saklanacaktır.

  Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara ileteceğiz:

  KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınızı verdiğinizde KVKK madde 8/2 uyarınca kişisel verilerin aktarımı için onay gerektirmeyen hallerde ve kanunlarda öngörülen hâllerde KVKK madde 8/3 uyarınca yasal bir zorunluluk olması durumunda
 3. Bilgilendirme, Düzeltme, Silme, Engelleme, Onay Verme

  Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK madde 11 uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK 7'nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Hizmetlerimizle bağlantılı olarak onay vermeniz istenirse, sözleşmeyi imzalayarak veya uygun onay kutusuna tıklayarak onay verebilirsiniz. Bunu yaparak, kişisel verilerinizi uygun şekilde toplayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz. Elbette, tarafınıza sunulan hizmetlerin dayanağı olan onayınızı, yasal bir engel bulunmadığı takdirde, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, ancak başlangıçta belirtilen adrese yazılı olarak yapıldığında sonuç doğurur.

 4. Çerezler

  Çerezlerin yardımıyla web sitemizi ziyaret edenlerin web sitemizi kullanmasını kolaylaştırıyoruz ve gezinmeyi onlar için daha keyifli ve anlamlı hale getirebiliyoruz. Çerezler, bu avantajları sağlamanın yaygın bir yöntemi olup; web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda, web tarayıcınızın bilgisayarınızın sabit diskine otomatik olarak kaydettiği bilgi dosyalarıdır.

  Tarayıcıda güvenlik ayarlarınızı kendiniz yönetebilir ve böylece kullandığımız çerezleri engelleyebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz, bu durumda bazı hizmetler artık tarafımızca tam olarak sunulamayabilir.

 5. İzleme ve Analiz Araçları / Sosyal Medya

  Dijital tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıcılardan (örneğin; Google Analitikleri vb.) alınanlar da dahil olmak üzere, çeşitli yaygın sistemler kullanılarak ölçülür ve değerlendirilir. Bu ölçümler anonim olarak yapılabileceği gibi kişisel olarak da gerçekleştirilebilir. Toplanan verilerin, bu tür teknik sistemlerin tarafımızca veya üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından işlenmesi amacıyla, yurtdışındaki üçüncü taraflara iletilmesi mümkündür.

 6. Profil Oluşturma / Otomatik Kararlar

  Profil oluşturma veya otomatik karar verme teknikleri kullanmıyoruz. Bu prosedürü münferit durumlarda kullanmamız halinde, yasal zorunluluk kapsamında ayrıca bilgilendirileceksiniz.

 7. Üçüncü Taraf Teklifleri / Sosyal Medyanın Entegrasyonu

  Dijital tekliflerimiz; örneğin Facebook, Twitter vb. gibi üçüncü taraf sosyal ağlara eklentiler entegre ederek, çeşitli şekillerde üçüncü tarafların işlevleri ve sistemleri ile ağ oluşturur. Bu üçüncü taraf sosyal ağlarda yer alan bir kullanıcı hesabınız varsa, dijital tekliflerimiz sizin için de geçerli ve mümkün olabilir. Dijital tekliflerimizin kullanımını ölçünüz ve değerlendiriniz. IP adresi, tarayıcı ayarları ve diğer parametreler gibi ek kişisel veriler, üçüncü taraf sosyal ağlara iletilebilir ve orada saklanabilir. Üçüncü şahıslar tarafından toplanan bu tür kişisel verilerin, üçüncü şahısların kullanımı üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz. Ayrıca, bu üçüncü taraf sağlayıcılara, bahsedilen şekilde hangi verilerin iletildiği, işlendiği ve ne şekilde kullanıldığı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır.

  Sosyal medya eklentilerinin kullanımı, şirketimizin daha iyi tanınmasına hizmet etmektedir. Veri koruma uyumlu işletimin sorumluluğunun, ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından garanti edilmesi gerekmekte olup; Swayo’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 8. E-posta ile iletişim

  İlgili postalarda açıklandığı gibi e-postaların alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilir veya bu pazarlama hizmetinin türünü ve kapsamını ayarlayabilirsiniz.

 9. Diğer web sitelerine bağlantılar

  Web sitemiz, tarafımızca işletilmeyen veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine köprüler içerebilir. Bu hususta, Swayo’nun hiçbir anlamda sorumluluğundan bahsedilemez.